Náš príbeh

ROF sa už desaťročie zameriava na elektrooptické integrované obvody a komponenty.Vyrábame vysokovýkonné integrované optické modulátory a poskytujeme inovatívne riešenia a služby pre vedeckých výskumníkov a priemyselných inžinierov.Modulátory Rofea s nízkym napätím pohonu a nízkou vložnou stratou sa primárne používali v distribúcii kvantových kľúčov, systémoch rádiového pripojenia cez vlákno, laserových snímacích systémoch a optickej telekomunikácii novej generácie.

Poskytujeme tiež mnoho konkrétnych modulátorov na prispôsobenie, ako sú fázové modulátory 1*4 poľa, modulátory s ultranízkym Vpi a ultravysokým pomerom extinkcie, ktoré sa primárne používajú na univerzitách a inštitútoch.Okrem toho vyrábame aj RF zosilňovač (ovládač modulátora) a ovládač BIAS, fotonický detektor atď.
V budúcnosti budeme pokračovať v zdokonaľovaní existujúcich produktových radov, budovaní profesionálneho technického tímu, naďalej poskytovať používateľom vysoko kvalitné, spoľahlivé, pokročilé produkty a technické služby.
21. storočie je érou energického rozvoja fotoelektrickej technológie, ROF je ochotná urobiť maximum, aby vám poskytla služby a vytvorila s vami brilantné.

továreň6
továreň2
továreň1
továreň5
továreň4
továreň3