850nm elektrooptický fázový modulátor

  • Rof Elektrooptický modulátor 850nm fázový modulátor 10G

    Rof Elektrooptický modulátor 850nm fázový modulátor 10G

    Fázový modulátor LiNbO3 je široko používaný vo vysokorýchlostnom optickom komunikačnom systéme, laserovom snímaní a ROF systémoch kvôli dobrému elektrooptickému efektu.Séria R-PM založená na Ti-difúznej a APE technológii má stabilné fyzikálne a chemické vlastnosti, ktoré dokážu splniť požiadavky väčšiny aplikácií v laboratórnych experimentoch a priemyselných systémoch.