850 nm elektrooptický modulátor intenzity

  • Rof Elektrooptický modulátor 850 nm elektrooptický modulátor intenzity 10G

    Rof Elektrooptický modulátor 850 nm elektrooptický modulátor intenzity 10G

    ROF-AM 850nm lítiumniobátový modulátor optickej intenzity využíva pokročilý proces výmeny protónov, ktorý má nízku vloženú stratu, vysokú modulačnú šírku pásma, nízke polvlnové napätie a ďalšie charakteristiky, ktoré sa používajú hlavne pre vesmírny optický komunikačný systém, céziovú atómovú časovú základňu , zariadenia na generovanie pulzov, kvantová optika a ďalšie polia.
    Používa pokročilý proces výmeny protónov, ktorý má nízku vloženú stratu, vysokú modulačnú šírku pásma, nízke polvlnové napätie a ďalšie charakteristiky, ktoré sa používajú hlavne pre vesmírny optický komunikačný systém, atómovú časovú základňu cézia, zariadenia na generovanie impulzov, kvantovú optiku a ďalšie polia. .