1550nm elektrooptický fázový modulátor

 • Elektrooptický modulátor Rof 1550nm fázový modulátor 10G modulátor linbo3

  Elektrooptický modulátor Rof 1550nm fázový modulátor 10G modulátor linbo3

  Fázový modulátor LiNbO3 (modulátor linbo3) je široko používaný vo vysokorýchlostnom optickom komunikačnom systéme, laserovom snímaní a ROF systémoch kvôli dobre elektrooptickému efektu.Séria R-PM založená na Ti-difúznej a APE technológii má stabilné fyzikálne a chemické vlastnosti, ktoré dokážu splniť požiadavky väčšiny aplikácií v laboratórnych experimentoch a priemyselných systémoch.

 • Elektrooptický modulátor Rof 1550nm fázový modulátor 40G modulátor lítium-niobátu

  Elektrooptický modulátor Rof 1550nm fázový modulátor 40G modulátor lítium-niobátu

  Elektrooptický fázový modulátor lítiumniobátu (modulátor niobátu lítneho) založený na procese difúzie titánu má vlastnosti nízkej vložnej straty, vysokej modulačnej šírky pásma, nízkeho polovičného napätia, vysokého poškodenia optického výkonu atď. Používa sa hlavne v oblasti optických chirp control vo vysokorýchlostných optických komunikačných systémoch, fázový posun v koherentných komunikačných systémoch, generovanie postranných pásiem v ROF systémoch a redukcia stimulovaného Brillouinovho rozptylu (SBS) v analógových optických komunikačných systémoch.

 • Elektrooptický modulátor Rof 1550nm fázový modulátor 20G modulátor lítium-niobátu

  Elektrooptický modulátor Rof 1550nm fázový modulátor 20G modulátor lítium-niobátu

  Elektrooptický fázový modulátor lítiumniobátu (modulátor niobátu lítneho) založený na procese difúzie titánu má vlastnosti nízkej vložnej straty, vysokej modulačnej šírky pásma, nízkeho polovičného napätia, vysokého poškodenia optického výkonu atď. Používa sa hlavne v oblasti optických chirp control vo vysokorýchlostných optických komunikačných systémoch, fázový posun v koherentných komunikačných systémoch, generovanie postranných pásiem v ROF systémoch a redukcia stimulovaného Brillouinovho rozptylu (SBS) v analógových optických komunikačných systémoch.

 • Rof Elektrooptický modulátor lítium-niobátový modulátor 1550nm fázový modulátor

  Rof Elektrooptický modulátor lítium-niobátový modulátor 1550nm fázový modulátor

  Elektrooptický fázový modulátor lítium-niobátu (modulátor niobátu lítneho) má nízku vloženú stratu, veľkú šírku pásma, nízke polvlnové napätie, vysoké charakteristiky poškodenia optického výkonu, cvrlikanie vo vysokorýchlostnom optickom komunikačnom systéme sa používa hlavne na ovládanie svetla, fázový posun koherentného komunikačného systému, systému postranného pásma ROF a znížiť simuláciu komunikačného systému s optickými vláknami v Brisbane hlboko stimulovaný rozptyl (SBS) atď.

 • Rof Elektrooptický modulátor 1550nm fázový modulátor 300M

  Rof Elektrooptický modulátor 1550nm fázový modulátor 300M

  Fázový modulátor LiNbO3 je široko používaný vo vysokorýchlostnom optickom komunikačnom systéme, laserovom snímaní a ROF systémoch kvôli dobrému elektrooptickému efektu.Séria R-PM založená na Ti-difúznej a APE technológii má stabilné fyzikálne a chemické vlastnosti, ktoré dokážu splniť požiadavky väčšiny aplikácií v laboratórnych experimentoch a priemyselných systémoch.

 • Rof Elektrooptický modulátor 1550nm fázový modulátor 10G

  Rof Elektrooptický modulátor 1550nm fázový modulátor 10G

  Fázový modulátor LiNbO3 je široko používaný vo vysokorýchlostnom optickom komunikačnom systéme, laserovom snímaní a ROF systémoch kvôli dobrému elektrooptickému efektu.Séria R-PM založená na Ti-difúznej a APE technológii má stabilné fyzikálne a chemické vlastnosti, ktoré dokážu splniť požiadavky väčšiny aplikácií v laboratórnych experimentoch a priemyselných systémoch.

 • ROF Elektrooptický modulátor Fázový modulátor s nízkym Vpi

  ROF Elektrooptický modulátor Fázový modulátor s nízkym Vpi

  ROF-PM-UV séria Low-Vpi fázový modulátor má nízke polvlnové napätie (2,5 V), nízku stratu vloženia, veľkú šírku pásma, vysokú charakteristiku poškodenia optického výkonu, cvrlikanie vo vysokorýchlostnom optickom komunikačnom systéme sa používa hlavne na ovládanie svetla , fázový posun koherentného komunikačného systému, systém postranného pásma ROF a zníženie simulácie komunikačného systému s optickými vláknami v Brisbane hlboko stimulovaný rozptyl (SBS) atď.